Yajin Tensei: Karate Survivor In Another World

Yajin Tensei: Karate Survivor In Another World

Yajin Tensei: Karate Survivor In Another World  | Reincarnated Savage: Karate Survivor in Another World | 野人転生: KARATE SURVIVOR IN ANOTHER WORLD

เรื่องย่อ Yajin Tensei: Karate Survivor In Another World

ถ้าไปเกิดในต่างโลก แล้วต้องเปลือยกายอยู่คนเดียวในป่า สิ่งเดียวที่วางใจได้โดยไม่ต้องใช้เวทมนตร์หรือกลโกงก็คือไหวพริบและกำปั้นของตัวเอง!