The Reincarnated Assassin is a Genius Swordsman นักฆ่าเกิดใหม่กลายเป็นจอมดาบอัจฉริยะ

The Reincarnated Assassin is a Genius Swordsman นักฆ่าเกิดใหม่กลายเป็นจอมดาบอัจฉริยะ

นักฆ่าเกิดใหม่กลายเป็นจอมดาบอัจฉริยะ | The Reincarnated Assassin is a Genius Swordsman | 환생한 암살자는 검술 천재

เรื่องย่อ The Reincarnated Assassin is a Genius Swordsman นักฆ่าเกิดใหม่กลายเป็นจอมดาบอัจฉริยะ

“ราออน” เขาใช้ชีวิตเยี่ยงสุนัขที่มีสายจูงมาตลอด ทว่าด้วยโชคชะตาที่พลิกผัน เขาได้รับชีวิตใหม่ โทสะยังคงอยู่ในจิตใจของเขา เขาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตตามความปรารถนาของเขา ฆ่าทุกคนที่ขวางทางเขาแม้นเป็นเทพก็ตาม

รายการตอน