The Invincible Of The East การกลับมาของจอมดาบคืนยุทธ

The Invincible Of The East การกลับมาของจอมดาบคืนยุทธ

การกลับมาของจอมดาบคืนยุทธ | The Invincible Of The East | Second Life of Dongfang Bubai | 동방불패

เรื่องย่อ The Invincible Of The East การกลับมาของจอมดาบคืนยุทธ

ผู้นำยุคที่ 4 ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ “จอมดาบคืนยุทธ” หลังจากที่เขาได้ตายลง เขาได้เข้าสู่ร่างของลูกชายของคนที่เขาสังหาร…

” ข้าจะทำอย่างไรกับร่างกายที่น่าสังเวชนี้ดี ? “

แต่ตำแหน่งของข้าไม่เคยพ่ายแพ้ในโลกตะวันออก อีกทั้งศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดในโลกนี้อยู่ในหัวของข้าแล้ว ข้าจะรวมเจียงหู่เข้าด้วยกันอีกครั้ง !!

error: Content is protected !!