The Great Villain Senior Brother and All of His Yandere Junior Sisters

The Great Villain Senior Brother and All of His Yandere Junior Sisters

เกิดใหม่เป็นศิษย์พี่ใหญ่จอมวายร้ายกับเหล่าหญิงสาวยันเดเระ | The Great Villain Senior Brother and All of His Yandere Junior Sisters | The Big Villain Brother and the Junior Sisters Are All Sick and Delicate | 反派大师兄,师妹们全是病娇

เรื่องย่อ The Great Villain Senior Brother and All of His Yandere Junior Sisters เกิดใหม่เป็นศิษย์พี่ใหญ่จอมวายร้ายกับเหล่าหญิงสาวยันเดเระ

“หลินเซียว” กลายไปเป็นศิษย์พี่ในฐานะวายร้ายของนิกายอมตะชิงหลานหลังจากการกลับชาติมาเกิดใหม่! ตราบใดที่เขาแสดงตามบทของต้นฉบับและกลายเป็นวายร้ายได้สำเร็จ เขาก็จะสามารถกลายเป็นอมตะได้และกลับไปหาครอบครัว!

รายการตอน