The Bottom Hunter is the strongest in modern times with his [Return] skill ~

The Bottom Hunter is the strongest in modern times with his [Return] skill ~

The Bottom Hunter is the strongest in modern times with his [Return] skill ~ | 底辺ハンター が【リターン】スキルで現代最強

เรื่องย่อ The Bottom Hunter is the strongest in modern times with his [Return] skill ~

จู่ๆสัตว์ประหลาดก็ปรากฏตัวขึ้นในโลกจากประตูและดันเจี้ยน และ “ยูกิ อาสุโตะ” ก็กลายเป็นนักล่าที่ตื่นขึ้นด้วยทักษะของเขา อย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะทำอะไร ทักษะของเขาจะไม่เปิดใช้งาน และมันก็ควรจะไร้ประโยชน์ จนกว่าเขาจะพบกับอนาคตที่ถึงวาระของเขา โดยการใช้ทักษะของเขาอย่างเต็มที่ทำให้เขากลับมาได้ทุกเมื่อหลังความตาย อาสุโตะตั้งเป้าที่จะกลายเป็นนักล่าที่แข็งแกร่งกว่าใครๆ ทั้งหมดเพื่อปราบสัตว์ประหลาดที่เลวร้ายที่สุดที่จะทำลายเมืองหลวงในรอบ 10 ปี

รายการตอน