Relationship Reverse Button: Let’s Make Her Submissive

Relationship Reverse Button: Let’s Make Her Submissive

Relationship Reverse Button: Let's Make Her Submissive | 관계역전버튼:냉정한 그녀를 복종시키자

เรื่องย่อ Relationship Reverse Button: Let’s Make Her Submissive

ผู้ช่วยผู้จัดการคิมมินวูกำลังลำบากเพราะหัวหน้าทีมหญิงของเขาซึ่งมักจะแข็งกร้าวและเย็นชาต่อเขา วันหนึ่งเขากดปุ่มที่ไม่รู้จักโดยไม่คาดคิด และท่าทางเย็นชาของหัวหน้าทีมก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง…