Max Level Player

Max Level Player

Max Level Player | Max Talent Player | 만렙 플레이어

เรื่องย่อ Max Level Player

เกมเสมือนจริง Olympus วิธีการสนับสนุนความเป็นจริงหลังจากความรู้และบันทึกทั้งหมดที่มนุษย์สะสมไว้หายไปในชั่วข้ามคืน “ชีวิตจริงของฉันเริ่มต้นขึ้นแล้ว” ความชั่วร้ายที่แท้จริงปรากฏขึ้นในโลกนี้!

รายการตอน