Killer Peter ปีเตอร์โคตรนักฆ่า

Killer Peter ปีเตอร์โคตรนักฆ่า

ปีเตอร์โคตรนักฆ่า | Killer Peter | Killer Pedro | 킬러 배드로

เรื่องย่อ Killer Peter ปีเตอร์โคตรนักฆ่า

นักฆ่าอาวุโสที่ถูกทรยศ กลับมาแล้ว!
แต่… ไม่มีใครจำฉันได้’งั้นเหรอ?!
“ถ้างั้นฉันก็แข็งแกร่งที่สุดแล้ว!”