I, The Strongest Demon, Have Regained My Youth?!

I, The Strongest Demon, Have Regained My Youth?!

I, The Strongest Demon, Have Regained My Youth?! | Born to be God of Harem | 最强魔君的我,突然变小了?!

เรื่องย่อ I, The Strongest Demon, Have Regained My Youth?!

เพื่อรักษาการปกครองของเขา “ซินเซิง” ราชาปีศาจชั่วนิรันดร์ที่ปกครองโลก ได้เข้าไปในอาณาจักรปีศาจเพื่อค้นหาพลังสูงสุดและแข็งแกร่งที่สุด หลายพันปีต่อมา เขาแข็งแกร่งขึ้นและอายุน้อยกว่า และโลกก็เปลี่ยนไป…

รายการตอน