Holy Emperor’s Grandson is a Necromancer

Holy Emperor’s Grandson is a Necromancer

เกิดใหม่เป็นเนโครแมนเซอร์ แต่ดันกลายเป็นหลานของจักรพรรดิศักดิสิทธิ์ | Holy Emperor's Grandson is a Necromancer | Grandson of the Holy Emperor is a Necromancer | 성황의 손자는 네크로맨서

เรื่องย่อ Holy Emperor’s Grandson is a Necromancer เกิดใหม่เป็นเนโครแมนเซอร์ แต่ดันกลายเป็นหลานของจักรพรรดิศักดิสิทธิ์

ฉันเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างที่ทดสอบเล่นเกม VR และเกิดใหม่ในร่างของเจ้าชายน้อยในอีกโลกหนึ่ง ซึ่งเป็นหลานชายสุดแสนขยะของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งแย่ไปกว่านั้น ฉันยังเป็นเนโครแมนเซอร์อีก !!