During The Live Streaming, I Proposed To A Female Ghost

During The Live Streaming, I Proposed To A Female Ghost

ภรรยาของผม คือผีสาวอย่างงั้นหรอ!? | During The Live Streaming, I Proposed To A Female Ghost | During the Live Broadcast, I Proposed to a Female Spirit | I Proposed to a Ghost Girl During the Livestreaming | 直播整活,我向女鬼求婚——她居然真答应了?!

เรื่องย่อ During The Live Streaming, I Proposed To A Female Ghost ภรรยาของผม คือผีสาวอย่างงั้นหรอ!?

เพื่อประโยชน์ของการแสดง ฟางหนิงได้เชิญทีมงานละครราคาถูกมาเตรียมการถ่ายทอดสดข้ามคืนที่สุสานองค์หญิง อย่างไรก็ตาม ก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกลางการถ่ายทอดสด โดยที่ฟางหนิงเข้าใจผิดคิดว่าผีผู้หญิงเป็นนักแสดง และได้ขอเธอแต่งงานไปตรงๆ! แล้วถ้าเธอจริงจังจะทำยังไงล่ะ!