Dungeon Escape is Very Hard หลบหนีจากโครตดันเจี้ยน

Dungeon Escape is Very Hard หลบหนีจากโครตดันเจี้ยน

หลบหนีจากโครตดันเจี้ยน | Dangerous Dungeon Escape | Dungeon Escape is Very Hard | Escape the Dungeon Is So Hard | 던전 탈출이 너무 힘들다

เรื่องย่อ Dungeon Escape is Very Hard หลบหนีจากโครตดันเจี้ยน

“โกอินซอง” ไม่ได้ผ่านไปยังนรกหรือสวรรค์หลังจากตายกระทันหัน แต่ไปอยู่ในดันเจี้ยนแทน สถานที่ระหว่างชีวิตหลังความตายและโลก และไม่ใช่ดันเจี้ยนธรรมดา แต่เป็นดันเจี้ยนที่มีระบบ ในขณะที่ถูกเฝ้าดูโดยผู้เสียชีวิตจำนวนมากในชีวิตหลังความตาย โกอินซองต้องเคลียร์ดันเจี้ยนร่วมกับผู้ท้าชิงคนอื่นๆเพื่อหลบหนี

รายการตอน