Drug-Eating Genius Mage

Drug-Eating Genius Mage

Drug-Eating Genius Mage | Medicine-eating wizard | Medicine Genius Wizard | The Genius Wizard who takes Medicine | 약먹는 천재마법사

เรื่องย่อ Drug-Eating Genius Mage

เมื่อถึงขีดจำกัดความสามารถด้านเวทมนตร์แล้ว ตัวเอกถูกส่งไปยังโลกแห่งเกมเพื่อเป็นการลงโทษ เขาถูกส่งไปยังเมืองใหญ่ชื่อวาลคาน เพื่อความอยู่รอด เขาสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ และสืบหาความลับเบื้องหลัง “โลกปิด” โดยพยายามป้องกันไม่ให้โลกถึงกาลอวสาน

รายการตอน

error: Content is protected !!