Demon X Angel Can’t Get Along!

Demon X Angel Can’t Get Along!

นางฟ้ากับปีศาจเข้ากันไม่ได้ | Demon X Angel Can't Get Along! | 恶魔X天使 不能友好相处

เรื่องย่อ Demon X Angel Can’t Get Along! นางฟ้ากับปีศาจเข้ากันไม่ได้

ปีศาจและนางฟ้า เป็นศัตรูกันโดยธรรมชาติที่เบื่อหน่ายที่จะต่อสู้กันเอง เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พวกเขาจึงตัดสินใจจัดการแต่งงานระหว่างสองเผ่าพันธุ์! หากทั้งคู่ไม่สามารถเข้ากันได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปี การแต่งงานจะสิ้นสุดลง ด้วยเหตุนี้ Jiacheng (ปีศาจ) และ Yu Shanshan (นางฟ้า) จึงกลายเป็นคู่ที่ “โชคดี” ที่ได้รับเลือกสำหรับการแต่งงาน ทั้งสองมีเป้าหมายในการหย่าร้างร่วมกัน โดยเริ่มต้นชีวิตอยู่ร่วมกันอย่าง “มีความสุข”!

รายการตอน

error: Content is protected !!