Bloodhound’s Regression Instinct การกลับมาของหมาล่าเนื้อผู้ลงทัณฑ์

Bloodhound’s Regression Instinct การกลับมาของหมาล่าเนื้อผู้ลงทัณฑ์

การกลับมาของหมาล่าเนื้อผู้ลงทัณฑ์ | Bloodhound's Regression Instinct | The Returning Instinct of a Hound | The Return Instinct of the Hunting Dog | 사냥개의 회귀본능

เรื่องย่อ Bloodhound’s Regression Instinct การกลับมาของหมาล่าเนื้อผู้ลงทัณฑ์

“หยาน” ถูกจักรพรรดิล้างสมองและใช้เขาเป็นหมาล่าเนื้อ เพื่อเข่นฆ่าสังหารผู้คนมากมาย แต่หลังจากที่เขาพบว่าตัวเองถูกจักรพรรดิหลอกใช้ เขาจึงได้วางแผนที่จะหาทางแก้แค้น แต่แล้วก็ล้มลงเนื่องจากอำนาจของจักรพรรดินั้นมีมากเกินไป ในช่วงเวลาที่เขาได้คิดว่าตัวเองตายไปแล้วนั้นเอง เขากลับตื่นขึ้นมาในอดีต ในสมัยที่จักรพรรดินั้นยังรับสมัครทหารอยู่ และเมื่อเวลาที่ต้องตัดสินใจมาถึง เขามีเพียงแค่สองทางเลือกเท่านั้นคือช่วยครอบครัวที่ถูกจักรพรรดิฆ่าตาย หรือ หาทางแก้แค้นไอ้ระยำนั่น